bouquet

feedback

ทางร้านดอกไม้มิ่งไม้ ทราบถึงการตอบรับจากลูกค้าว่า เอ๊ะ!! ทำไมไม่เหมือนในรูป ทางร้านต้องขอชี้แจงว่า ในรูปกับงบประมาณ มันต้องสัมพันธ์กัน แต่คุณลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการตรงไหนเป็นพิเศษ โดยที่ภาพรวมของดอกไม้จะเป็นลักษณะดังรูปเบื้องต้น ทางร้านขอน้อมรับ feedback จากทุกๆท่านเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป

ทางร้านเราตอนนี้ถ้าคุณลูกค้าต้องการเค้กยี่ห้ออะไร ลูกโป่ง หรือ ฯลฯ สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่
In Archive