bouquet

แจ้งข่าววันวาเลนไทน์ สำหรับ ร้านดอกไม้มิ่งไม้

thank-you

ทางร้านมิ่งไม้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน การส่งดอกไม้วันวาเลนไทน์ครั้งนี้อาจะมีข้อผิดพลาดบางประการ ต้องขออภัยคุณลูกค้าทุกท่าน ณ ทีนี้ด้วยค่ะ และคุณลูกค้าที่ชื่นชมผลงานก็ขอแสดงความยินดีเช่นกันที่ได้ให้บริการค่ะ

ปล. ต้องขอขอบคุณสถานที่ชั่วคราว สำหรับให้ลูกค้าทางร้านเข้าถึงร้านได้โดยง่ายค่ะ MU Place

Posted in ไม่มีหมวดหมู่
In Archive