bouquet

ส่งพวงหรีด เลียบคลองมหาสวัสดิ์

พวงหรีดจากร้านดอกไม้มิ่งไม้ ส่ง เลียบคลองมหาสวัสดิ์ ขับมั่วๆ ผ่านพฤษา 4 ทะลุพฤษา 8 ไกลพอสมควร แต่ก็ส่งถึงมือเจ้าภาพงาน จำนวน 2 พวง

พวงหรีด_เลียบคลองมหาสวัสดิ์_1

พวงหรีด_เลียบคลองมหาสวัสดิ์_1

และ

พวงหรีด_เลียบคลองมหาสวัสดิ์

พวงหรีด_เลียบคลองมหาสวัสดิ์_2

Tagged with:
Posted in พวงหรีด
In Archive