bouquet

รับจัดงาน Event

สวัสดี ตอนนี้ทางร้านเราได้เพิ่มภาระกิจ มากขึ้นเพื่อรองรับงานต่างๆ ทางเรารับจัด Event , อีเว้นท์ งานแต่ง งานแถลงข่าว จัดงานวันเกิด กิจกรรมต่างๆ ทำฉาก หรือ เวที สัมมนา วิชาการต่างๆ หรือ นิทรรศการ ต่างๆ Organizer

ทางเรายินดีให้บริการทุกท่าน 🙂

Admin
Mingmaiflower.com

Posted in ไม่มีหมวดหมู่
In Archive