bouquet

เกี่ยวกับเรา

ร้านดอกไม้ MingmaiFlower

ร้านดอกไม้มิ่งไม้ ได้ทำการเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 5 ปี รับส่งดอกไม้ พวงหรีด ช่อดอกไม้ บริเวณ สาย4 ศาลายา มหิดล
ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการทุกท่าน ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และทางเราก็ยินดีให้บริการไปเรื่อยๆ ในราคาถูกไม่แพงจนเกินไป
และขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความเชื่อมั่นในการส่งดอกไม้ ให้แก่คนที่คุณรัก และเคารพ

ทางร้านเราจะพยายามอัพเดทข้อมูลรูปดอกไม้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจในการเลือกได้ง่ายขึ้น แต่ลูกค้าทุกท่านก็สามารถแจ้งได้ว่าจะเอารูปแบบเป็นอย่างไร เพิ่มตรงนี้นิด ตรงนี้หน่อย ทางร้านเรายินดีที่จะให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน

ปล.ภาพที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับดอกไม้ที่ได้รับเนื่องจากงบประมาณและดอกไม้ใน ณ. เวลานั้นๆ แต่ทางร้านจะทำให้ดีที่สุด