bouquet

พื้นที่จัดส่ง สาย4

ร้านดอกไม้ มิ่งไม้ ให้บริการจัดส่งดอกไม้ ทั่วบริเวณ พุทธมณฑลสาย4

ถนนพุทธมณฑล สาย 4 (อังกฤษ: Thanon Phutthamonthon Sai 4) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 ต่อทางเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อย – บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 (พุทธมณฑล) เป็นถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 8 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทางหลวงชนบท นฐ.4006 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตัดกับ ถนนศาลาธรรมสพน์ ที่แยกศาลายา ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ทางแยกต่างระดับมหิดล (ตัดกับถนนบรมราชชนนี) ผ่านถนนอุทยาน พุทธมณฑล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณสี่แยกสาครเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 10.814 กิโลเมตร ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว อยู่ในความดูแลของหมวดการทางกระทุ่มแบน แขวงการทางสมุทรสาคร ยกเว้นตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 0 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 1+680 อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองอ้อมน้อย